Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Opdateret Juli 2024 

Databeskyttelsespolitik for Blomsterværkstedet 

1. Indledning 

Hos Blomsterværkstedet indsamler og anvender vi personoplysninger om vores brugere og kunder. 

Formålet med denne privatlivspolitik er at give dig en letforståelig forklaring på, hvordan vi anvender dine personoplysninger, hvornår de indsamles, og hvorfor vi gør det. Du kan endvidere læse mere om de rettigheder, som du har i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, herunder Forordning (EU) 2016/679 (”Databeskyttelsesforordningen”) og lov nr. 502 af 23. maj 2018 (”Databeskyttelsesloven”). 

2. Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger? 

Blomsterværkstedet ApS, CVR-nr.: 36741287, Ahlefeldtsgade 4, 5900 Rudkøbing (”Blomsterværkstedet”, ”vi”, ”os”, ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på info@blomster-varkstedet.dk. 

3. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor? 

3.1. Når du bestiller blomster, vin eller andre produkter hos Blomsterværkstedet 
Når du bestiller blomster, vin eller andre produkter i vores sortiment, behandler vi følgende personoplysninger om dig: 

– Dit navn, adresse og e-mailadresse 
– Typer og mængden af bestilte varer 
– Betalingsoplysninger 

Vi behandler disse personoplysninger for at kunne: 
– Opfylde aftalen om køb og levering med dig 
– Overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven. 
– Udvikle vores forretning ved udarbejdelse af statistik mv., der gør os I stand til bedre at forstå og forudsige tendenser og relevansen af produkter 

Lovgrundlaget for at behandle disse personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at efterleve en aftale med dig, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(b), for at overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringslovens kapitel 5, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(c) og for at kunne forfølge vores legitime interesser i at udvikle vores forretning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(f).   

3.2. Hvis du modtager blomster, vin eller andre produkter fra Blomsterværkstedet 
Hvis du modtager produkter fra Blomsterværkstedet, behandler vi dit navn, adresse og de eventuelle personoplysninger, der fremgår af afsenderens kort til dig samt eventuelle oplysninger, som afsenderen har anført vedrørende forsendelsen. Afsenderen er ansvarlig for at informere dig omkring hvor du finder vores privatlivspolitik.

Lovgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger er vores legitime interesse i at opfylde aftalen med afsenderen og levere produktet til dig, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(f).   

3.3. Når du besøger vores hjemmeside 
I dette afsnit kan du læse, hvordan vi behandler personoplysninger, der indsamles via såkaldte ’cookies’ (små tekstfiler) gemt på din enhed, hvis du har samtykket til det på vores hjemmeside. I vores  kan du læse nærmere om de cookies, der anvendes på hjemmesiden. 

Hvis du ønsker at ændre dine cookieindstillinger eller trække dit samtykke tilbage, kan du let og gebyrfrit gøre det ved at klikke på det lille ikon i nederste venstre hjørne på forsiden af vores hjemmeside på www.Blomsterværkstedet.dk.   

3.3.1 Personoplysninger indsamlet via valgfrie cookies 
Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi via cookies visse oplysninger om din brug af hjemmesiden, herunder eksempelvis oplysninger om din enhed, din browser, din IP-adresse og din færden (sidebesøg, kliks mv.), hvis du har samtykket til det. 

Afhængig af hvad du har samtykket til, behandler vi disse personoplysninger for: 
- at tilpasse indholdet på hjemmesiden så det bliver mere relevant, 
– at udarbejde statistik der kan anvendes til bedre at forstå, hvordan vores hjemmeside anvendes og til at forbedre den, og 
– at målrette vores markedsføring på Blomsterværkstedet.dk og andre hjemmesider, så den bedre matcher dine interesser. 

Lovgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(a). 

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke berører lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.   

3.3.2 Personoplysninger indsamlet via nødvendige cookies 
Herudover behandler vi din IP-adresse og oplysninger om brug af hjemmesiden for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt og i forbindelse med konstateringen af eventuelt misbrug af vores hjemmeside. 

Lovgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger er vores legitime interesse i at sikre hjemmesidens funktionalitet og tilgængelighed, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(f).   

3.4. Hvis du benytter vores chatfunktion på www.Blomsterværkstedet.dk 
Hvis du benytter dig af vores online kundeservice via det dertil indrettede chatmodul på vores hjemmeside, behandler vi de personoplysninger, du afgiver i den forbindelse for at kunne besvare dine forespørgsler. 

Lovgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger er vores og din legitime interesse i at kunne besvare dine forespørgsler, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(f). 

3.5. Hvis du deltager i tilfredshedsundersøgelser eller konkurrencer

 Hvis du deltager i en tilfredshedsundersøgelse eller en konkurrence, behandler vi dit navn, dine kontaktoplysninger og eventuelle andre oplysninger, du giver os i den forbindelse, med det formål at kunne gennemføre undersøgelsen eller konkurrencen. 

Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til disse formål er vores og din legitime interesse i at gennemføre undersøgelsen eller konkurrencen, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(f).   

3.6. Hvis du modtager målrettet markedsføring fra Blomsterværkstedet 
Hvis du giver samtykke til det, behandler vi personoplysninger om dig for at foretage direkte markedsføring via eksempelvis e-mail, SMS og push-beskeder, herunder for at tilpasse indholdet af vores henvendelser så de er mere relevante for dig og for at måle effekten af vores markedsføring.   

Afhængig af dit samtykke behandler vi i den forbindelse typisk følgende oplysninger: 
– Dit navn, telefonnummer og e-mailadresse 
– Ordrehistorik og eventuelt indhold af korttekster lavet i forbindelse med en bestilling 
– Oplysninger indsamlet via cookies fra Bloomreach inc. om din interaktion med vores henvendelser, herunder om den anvendte enhed, browser, åbning af henvendelsen og klik på links. Disse cookies er såkaldte ’session’-cookies og indsamler alene oplysninger, når du interagerer med vores henvendelser. 

Lovgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(a). 

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke berører lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage. 

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du let og gebyrfrit gøre dette ved at henvende dig til os via de kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor under pkt. 2.   

3.7 Øvrige behandlinger 

Herudover kan vi behandle oplysningerne angivet ovenfor i pkt. 3, hvis det er nødvendigt for at: 
– Fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(f) 
– Forfølge vores legitime interesse i at gennemføre eller forberede en eventuel transaktion, der involverer hele eller dele af vores virksomhed, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1(f).   

4. Hvem videregiver vi dine oplysninger til? 

4.1 Kategorier af modtagere 
Dine personoplysninger videregives udelukkende i det omfang, det er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Vi prioriterer sikkerhed ved behandling af personoplysninger højt, og forpligter alle databehandlere til at behandle personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger behandles i strid med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.  

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

– Serviceudbydere der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder eksempelvis IT-udbydere, udbydere af analyse- og profileringsværktøjer samt transportører 
– Pengeinstitutter og udbydere af betalingsløsninger 
– Offentlige myndigheder 
– Rådgivere, herunder eksempelvis revisorer og advokater 
– Den relevante Blomsterværkstedet blomsterhandler, som skal levere produkter, du har bestilt 
- Modtageren af de bestilte produkter 
– Øvrige tredjeparter i forbindelse med en eventuel transaktion, der vedrører hele eller dele af vores virksomhed   

4.2 Tredjelandsoverførsler 

Til brug for ovenstående formål vil visse af dine personoplysningerne blive overført til modtagere, der ikke er etableret inden for EU/EØS. Sådanne overførsler vil alene ske til modtagere, der (i) er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau, eller (ii) har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter.   

Du kan få nærmere information om de fornødne garantier for overførsel af dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS ved at henvende dig til os via de kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor under pkt. 2. 

5. Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger? 

Dine personoplysninger vil blive opbevaret så længe, som det med rimelighed er nødvendigt til de formål, som oplysningerne i første omgang blev indsamlet til. 

Når du bestiller varer på vores hjemmeside, bliver oplysningerne om dit køb, faktureringsoplysninger, modtager mv. som udgangspunkt opbevaret i fem år efter købet for at overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringslovens kapitel 5. 

Indhold af korttekst opbevares som udgangspunkt i 2 år efter købet. 

Såfremt du opretter en profil på vores hjemmeside, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe din profil er aktiv. Hvis din profil har været inaktiv (ie. ikke har lagt en ordre) i 2 år, bliver profilens historik slettet. 

Hvis du anvender chatfunktionen på vores hjemmeside, opbevarer vi som udgangspunkt de oplysninger, du afgiver i den forbindelse i max 6 måneder. 

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anden markedsføring fra os, gemmer vi som udgangspunkt de personoplysninger vi indsamler i den forbindelse, indtil 2 år efter du trækker dit samtykke tilbage med henblik på at kunne dokumentere, at du har givet samtykke.

Hvis du deltager i konkurrencer eller tilfredshedsundersøgelser, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i 2 år efter konkurrencen eller tilfredshedsundersøgelsen er afsluttet. 

6. Dine rettigheder 

Det følger af Databeskyttelsesforordningen, at du har en række rettigheder, så længe vi behandler personoplysninger om dig. 

Du kan læse mere om dine rettigheder her: 
– Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

– Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.  

– Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

– Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

– Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

– Du har i visse tilfælde ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering 

– Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på  

7. Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger? 

Vi har i Blomsterværkstedet indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

Vi sikrer løbende, at det udelukkende er de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, som har adgang til disse. 

Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende. 

Data mellem Blomsterværkstedets forskellige applikationer transmitteres krypteret via XML (SSL). 

Derudover er der etableret de fornødne interne procedurer, som skal sikre, at Blomsterværkstedet er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.   

8. Klage 

Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, håber vi, at du i første omgang vil kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt. 

Du har til enhver tid også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du finder måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger om dig utilfredsstillende. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.